SATRANÇ

Kulübümüz; öğrencilere satrancı sevdirmeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır. Satranç; genel zekâ gelişimini, kendini kontrol etme ve analitik düşünme yeteneğini arttırmayı, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini benimsetir. Süratli, çabuk ve doğru düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneğini geliştirir. Öğrencilerimizin dikkatlerini tek bir konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olan bir kulübümüzdür. Satranç öğrencilerimize; başarıya düzenli, sistemli ve disiplinli çalışma ile varılabileceğini gösterir. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmayı, kurallara uymayı, dostça mücadeleyi, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.